Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło złożyła zgłoszenie zamiaru budowy

2020-09-28

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska  112, 38-200 Jasło złożyła zgłoszenie zamiaru budowy :

Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 994, 991, 987 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 987 na potrzeby budynku mieszalnego położonego w msc. Huta Deręgowska, gm. Ulanów". l.dz.25590/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 7745/1, 8530/2 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 8530/2 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc.

Jeżowe, gm. Jeżowe. l.dz.25584/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 1116/1, 1114, 1099 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 1099 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Cholewiana Góra, ul. Wójtowicze, gm. Jeżowe". l.dz.25591/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 605, 1064, 1063/1, 1063/2, 1062/2 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 1063/1, 1063/2 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Przędzel, ul. Nowe Osiedle, gm. Rudnik nad Sanem". l.dz.25589/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 7815/1, 7459, 7583/1, 7582/3 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 7583/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.25587/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 5095/2, 5088, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5104, 5105, 5107/1, 5110/5, 5110/7, 5111, 5175, 5174, 5171, 5170, 5167, 5166, 8804, 8803, 5160, 5159, 5156, 5155/1, 5151, 5150/1, 5147/1,  oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 5151, 5150/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.25585/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 1260, 1261, 1329, 1175, 1174, 1173, 1172, 1163, 1162, 1152, 1150, 1141, 1140, 1131, 1130/3, 1125/5, 1124/1, 1120, 1119, 1116/1 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 1116/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Cholewiana Góra, ul. Wójtowicze, gm. Jeżowe". l.dz.25588/20

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego - Nisko

2020-09-25

Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszeń budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

2020-09-25

Zgłoszenie budowy - Gmina Harasiuki

2020-09-17

Informuję, że Gmina Harasiuki, Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki dokonała zgłoszenia budowy:

 

- kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory,

 

- kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd,

 

- kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa,

 

- kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Podgórna, Huta Nowa, Gózd,

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska

2020-09-17

Informuję, że Gmina Harasiuki, Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki dokonała zgłoszenia "Budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz kanalizacji tłocznej łączącej miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w Gminie Harasiuki"

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle - zgłoszenie zamiaru budowy

2020-08-19

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska  112, 38-200 Jasło złożyła :

w dniu 11.08.2020 r., zgłoszenie zamiaru budowy:
- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 543/7, 543/6 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 543/6 na potrzeby budynku mieszalnego położonego w msc. Huta Deręgowska, gm. Ulanów". l.dz.21203/20

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 709/1, 710, 711, 712/2, 712/1, 713, 714/3, 714/2, 715/2 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 715/2 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Ulanów, ul. 1 Maja,    dz. nr ewid. 714/2, 715/2". l.dz.21202/20

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 3943/3, 3943/4 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce on ewid. 3943/4 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.21200/20

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 3860, 3940, 3942, 3943/2, 3943/3 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce on ewid. 3943/3 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.21201/20

Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

2020-08-18

Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej

2020-08-13

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Nisko

2020-08-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:11045