Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewn.

2020-08-26

Uchwała w załączniku

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy za źródeł zewn.

2020-08-26

uchwała w załączniku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochr

2020-03-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżanskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

2020-03-25

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżanskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert

2020-02-25

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej - wkłady własne

2020-02-25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku - wkłady własne

2020-02-14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku

2020-02-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

2020-01-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:72793